INSTALLATIE &
ONDERHOUD


CONSULTANCY &
VLOEISTOFFEN MANAGEMENT

 

Projecten & Installaties

Onze diensten omvatten veelal het  ontwerp, projectbegeleiding en uitvoering van installatie van waterbehandelingsinstallaties, concentraatbereidingssystemen en transportsystemen.

 

 

 

 

Onderhoud

Het onderhoudssysteem is gebaseerd op een gezamenlijk gemaakte afspraken over dagelijks, preventief en correctief onderhoud.

 

 

 

 

Kwaliteitsbeheer voor water & Vloeistoffen

Wij presenteren bedrijfsklare oplossingen, zodat de productie en het transport van water en vloeistoffen aan de van toepassing zijnde technische en normatieve eisen voldoen.

In het kader van vloeistofkwaliteitsbeheer bieden wij de volgende activiteiten aan:

 

 

Wij bieden deskundig technisch advies op het gebied van ontwerp,
installatie, onderhoud en kwaliteitscontrole.

 

Validatieprocedures

Wij bieden validatiediensten voor waterbehandelingssystemen aan, waaronder de Installation Qualification (IQ), de Operational Qualification (OQ) en de Performance Qualification (PQ).

Ons validatieproces, dat onderworpen is aan frequente externe controles, is met succes geïmplementeerd in ons netwerk van dialyseklinieken.

 

 

BELANGRIJKSTE PRESTATIEINDICATOREN

Wij ontwikkelen belangrijke prestatie-indicatoren voor apparatuur en waterbehandelingssystemen. De apparatuur wordt regelmatig gecontroleerd, om statistische analyses uit te voeren en om prestatietrends vast te stellen.

 

CONSULTANCY & TRAINNING

Wij bieden deskundig, technisch advies op het gebied van ontwerp, installatie, onderhoud en kwaliteitscontrole van waterbehandelingssystemen. Daarnaast bieden wij specifieke trainingen voor de routinematige activiteiten rondom de dagelijkse controle van het waterbehandelingssysteem.

Italia Italy
Portugal Portugal
espaņa Spain
Belgium Belgium
Netherlands Netherlands
Uk Uk