HET BELANG VAN

EEN HOGE


WATERKWALITEIT BIJ DIALYSE

 

 

 

 

Oorzaak en de gevolgen van water- en dialysevloeistoffenverontreiniging

De vloeistof die in dialysetherapie (dialysevloeistof) gebruikt wordt, bestaat uit dialyseconcentraten en vooral uit water (normale verhoudingen 1:34 en 01:44). Terwijl het dialyseconcentraat binnen vaststaande kwaliteitseisen en specificaties geproduceerd wordt (met een consistente samenstelling), kan het gebruikte water enorm verschillen qua samenstelling en kwaliteit. De bron van dialysewater is leidingwater dat voor zuivering naar de waterbehandelingsinstallatie gaat en dat - onder andere - drukgedreven membraanprocessen ondergaat,  zoals omgekeerde osmose (RO). De kwaliteit van het dialysewater hangt af van de bron (grondwater, oppervlaktewater), de geografische en geologische oorsprong, seizoensgebonden variaties en de gebruikte waterzuiveringsprocessen en hun prestaties.

 

Hoe worden dialysepatiënten blootgesteld aan water?

Over het algemeen wordt een gezonde volwassene (via inname) blootgesteld aan 10-12 liter water per week. Water stroomt door een selectieve barrière van het maagdarmkanaal en sommige toxische verontreinigende stoffen worden door de nieren verwijderd.

Dit in tegenstelling tot hemodialysepatiënten die drie keer per week een 4 uur durende dialysesessie moeten ondergaan en die wekelijks aan meer dan 360 liter dialysevloeistof worden blootgesteld. Dialysevloeistoffen en ook waterverontreinigingen (indien aanwezig) kunnen daardoor door het niet-selectieve dialysatormembraan gaan en als gevolg van beperkte of geen nierfunctie kan het voor de patiënt moeilijk zijn om een normale balans van verontreinigingen te handhaven. Bovendien zorgen de zeer permeabele membranen (die bij de dialyse gebruikt worden) voor grotere convectievolumes, waardoor er mogelijk meer verontreinigende stoffen door het membraan kunnen stromen en als gevolg daarvan in het bloed terecht kunnen komen.

Daarom is de chemische en microbiologische kwaliteit van het water dat voor dialyse gebruikt wordt essentieel, dat als een extra gezondheidsrisico voor hemodialysepatiënten vermeden moet worden.

"Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte."

Aristoteles

 

Links

ISO 11663

ISO 13958

ISO 13959

ISO 23500

ISO 26722

WHO Drinkwaterrichtlijnen

UN Water

De Renal Association

Waterregelgeving Adviesschema

   

 

Water & Dialysis Fluids Quality Standards

 

 

ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie ISO13959:2014 - Water voor hemodialyse en verwante therapieën & ISO 11663:2014 - Kwaliteit van dialysevloeistof voor hemodialyse en verwante therapieën.

EBPG - European Best Practice Guidelines (2002).

EP - European Pharmacopoeia (2014).

AAMI - International Association for the Advancement of Medical Instrumentation (ANSI/AAMI RD5:2003).

 

 

 

 

 

 

Italia Italy
Portugal Portugal
espaņa Spain
Belgium Belgium
Netherlands Netherlands
Uk Uk