WATERBEHANDELING


DRIE STAPPEN

 

Waterbehandeling

Drinkwater voldoet niet aan de gestelde eisen om een dialysebehandeling uit te voeren, waardoor er een specifieke waterbehandelingsinstallatie nodig is. De configuratie hiervan is afhankelijk van de beschikbare binnenkomende leidingwater (de chemische en microbiologische samenstelling) en de uiteindelijk te behalen dialysewaterkwaliteit.

Een zorgvuldige selectie en configuratie van de mogelijkheden, apparaten en zuiveringsstappen is van groot belang. Er dient extra aandacht te worden besteed aan de kwaliteit, normen, prestaties, risico's en kosten.

Dialysewater is het uiteindelijke doel van het waterbehandelingssysteem. Het systeem bestaat doorgaans uit drie stappen: voorbehandeling, primaire behandeling en distributie. In sommige gevallen kan er nog een vierde, secundaire zuiveringsstap worden toegevoegd, afhankelijk van de plaatselijke kwaliteit van het gebruikte leidingwater, de regionale eisen en operationele condities op locatie.

 

 

Stap 1 - Voorbehandeling

De voorbehandelingsstap conditioneert het water vóór de eerste zuiveringsstap om vervuiling of beschadiging van gevoelige componenten in het systeem te voorkomen. Deze conditionering bestaat meestal uit macrodeeltjesfiltratie; sedimentatie; microdeeltjesfiltratie; ionenuitwisseling en adsorptie. In sommige gevallen kan er een aanvullende behandeling zoals een chemische injectie nodig zijn.

 

Stap 2 – Primaire/Secundaire Behandeling

De eerste behandeling is het belangrijkste zuiveringsproces en is op basis van zogeheten ‘omgekeerde osmose’. De zuivering maakt gebruik van membraantechnologie voor het verwijderen van anorganische (ionen) & organische organismen en micro-organismen. Een secundaire zuiveringsstap bijv. omgekeerde osmose, ultrafiltratie, submicronfiltratie, ionenuitwisseling en/of ultraviolette straling kan worden opgenomen.

 

Stap 3 - Transport

De laatste stap is het transportsysteem dat het dialysewater aan de dialysemachine en andere gebruikspunten levert.

 

 

AquaA Brochure

AquaBplus Brochure

 

 

Dialysewater is de uiteindelijke output van het waterbehandelingssysteem.
 

Compacte Waterbehandelingssystemen

Onze compacte systemen zijn speciaal ontwikkeld voor kleine toepassingen, zoals voor thuisdialyse (HomeHD) en voor intensive care units, en voldoen volledig aan de geldende normen.

 

 

 

Op locatie geprepareerd concentraat en transport systemen

De dialyseconcentraten zijn in verschillende vormen beschikbaar. Zuurconcentraat kan beschikbaar in afzonderlijke of bulkcontainers in de vorm van een vloeistof, droog poeder, een ander sterk geconcentreerd medium of een combinatie van deze vormen beschikbaar zijn.

De bufferoplossing is gewoonlijk beschikbaar als een individuele containervloeistof of in de vorm van een droog poeder (de laatste heeft de voorkeur vanwege een lagere kans op microbiële contaminatie).

 
AquaC Brochure Granumix Brochure                                         Granumixplus Brochure
Italia Italy
Portugal Portugal
espaņa Spain
Belgium Belgium
Netherlands Netherlands
Uk Uk